Αρχική 50% της περιουσίας του11 50% της περιουσίας του11

50% της περιουσίας του11

50% της περιουσίας του10
50% της περιουσίας του