Αρχική 50% της περιουσίας του4 50% της περιουσίας του4

50% της περιουσίας του4

50% της περιουσίας του3
50% της περιουσίας του5