Σουρεαλιστικές φωτογραφίες υποθαλάσσιου νεκροταφείου αεροπλάνων από τον Β” Π.Π.

Β” Π.Π.12
γλυκο καλοκαιρινο