μεταμόσχευση δύο χεριών σε παιδί4

μεταμόσχευση δύο χεριών σε παιδί3
ωρε8ηκε μετα απο 17 χρονια