Όλοι πιστεύαμε ότι το Parkour δηλαδή η ανάβαση εμποδίων, η πτώση από υψηλά επίπεδα, τα άλματα και η υπερπήδηση τοίχων αποτελούν μια σύγχρονη τέχνη που πηγάζει από τη δομή των πόλεων. Κι όμως το Parkour αποτελεί μία φιλοσοφία για τον τρόπο που βλέπουμε, προσεγγίζουμε και υπερπηδούμε τα εμπόδια της ζωής μας.

Η πιο παλιά καταγραφή σε βίντεο έγινε το 1930!