Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 10 λεπτά; (time lapse)

Αθήνα Θεσσαλονίκη, 5 ώρες διαδρομή σε γρήγορη κίνηση μόλις σε 10 λεπτά από την κάμερα του farinboy