Β” Π.Π.12

Β” Π.Π.11
Σουρεαλιστικές φωτογραφίες υποθαλάσσιου νεκροταφείου αεροπλάνων από τον Β” Π.Π.