Αρχική 50% της περιουσίας του10 50% της περιουσίας του10

50% της περιουσίας του10

50% της περιουσίας του9
50% της περιουσίας του11