Αρχική 50% της περιουσίας του2 50% της περιουσίας του2

50% της περιουσίας του2

50% της περιουσίας του1
50% της περιουσίας του3