Αρχική 50% της περιουσίας του3 50% της περιουσίας του3

50% της περιουσίας του3

50% της περιουσίας του2
50% της περιουσίας του4