Και έχουν πραγματικά τεράστιο νόημα

15

13

12

 

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Πηγή